OVER ONS

Kennisplatform

Onlanders, BCMP en KplusV slaan de handen ineen om gezamenlijk de RCC-aanbestedingsaanpak te ondersteunen en door te blijven ontwikkelen.

KplusV heeft als pionier in innovatie gericht circulair inkopen de RCC-aanpak omarmd en vanuit de basis die is gelegd binnen de Stichting Circulaire Economie, deze ontwikkeld tot een volwassen aanbestedingsinstrument. 

Door samen te werken met collega adviesbureaus die vanuit hun ervaring met betekenisvol en waarde gedreven aanbesteden een vergelijkbaar ideaal delen ontstaat er een hefboomeffect.

Rapid Impact Contracting

Rapid Circular Contracting

Deze website vormt het voorportaal van een platform rondom Rapid Circular Contracting (RCC) en Rapid Impact Contracting (RIC). Deze manieren van innovatie gericht op circulair verantwoord inkopen worden ondergebracht in dit verzelfstandigde platform, waarin de methodiek wordt geborgd en waar aangesloten adviseurs en inkopers van opdrachtgevers die ervaring hebben opgedaan met RCC/RIC samenkomen. Zo vormt zich een community waarin inzichten, kennis en ervaringen worden gedeeld en deelnemers elkaar tools beschikbaar stellen.

Voor wie is RCC?

  • Adviseurs
  • Ervaringsdeskundigen
  • Opdrachtgevers
  • Inkopers
  • Beleidsmakers

Wie zijn wij?

Onlanders

Onlanders is een adviesbureau en helpt traditionele patronen te doorbreken en op een slimmere manier samen te werken.

BCMP

BCMP helpt organisaties om strategie te ontwikkelen rondom betekenisvol ondernemen.

KplusV

De adviseurs van KplusV laten publieke organisaties en bedrijven excelleren, zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Harry is geboren op de boerderij; dichtbij de natuur zag hij dat alles een natuurlijke tijd (nodig) heeft. Met zijn ervaring in het onderwijs heeft hij een scherp oog ontwikkeld voor de mogelijkheden en behoeften van het individu, maar ook de kracht van samenwerken in teams en organisaties. Zijn ervaring bij de overheid heeft hem geleerd dat verandering gestuurd kan worden, maar dat alles zijn eigen dynamiek heeft waarbij richting weten een onmisbare voorwaarde is. Weten wat de bedoeling is en daar steeds aan toetsen is zijn devies.

Harry BCMP

Harry Renting

Bedrijfskundige BCMP

De afgelopen jaren is het verlangen van Hans om anders, meer betekenisvol, te organiseren alleen maar toegenomen. Samenwerken is de kern van waar het om draait. Op basis van respect, vertrouwen, transparantie, durven en doen nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen, en op die manier een bijdrage leveren aan een betere wereld voor zijn kinderen. Hans gaat daarbij uit van de uitgangspunten mooi werk, met plezier en zinvol bezig zijn met maximale inzet van aanwezig talent en expertise!

Hans BCMP

Hans de Wit

Bedrijfskundige BCMP

Marlon heeft na haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden als (fiscaal) adviseur gewerkt bij diverse advieskantoren. Als adviseur heeft zij meer dan gemiddeld oog voor wat een mens beweegt in zakelijk en persoonlijk opzicht. Ook maatschappelijke vraagstukken omtrent milieu en duurzaamheid hebben haar interesse. We staan aan de vooravond van een transitie naar een circulaire economie en daar wil zij graag haar steentje aan bijdragen.

Marlon bcmp

Marlon Lemmers ...

Jurist BCMP

Marleen is mede-eigenaar van adviesbureau Onlanders en gespecialiseerd in de Best Value aanpak. Best Value richt zich op transparant organiseren en het gebruiken van metingen om relaties slimmer vorm te geven. Marleen coacht deze relaties tussen klanten en leveranciers. Marleen is overtuigd van de kracht van de economie om duurzame veranderingen op te pakken. Met haar 20 jaar ervaring als inkoopadviseur is ze bekend met een veelheid aan branches en projectbelangen.

Marleen Onlanders

Marleen van der Ziel

Mede-eigenaar Onlanders

Marcel is mede-eigenaar van adviesbureau Onlanders en is naast zijn werk als Best Value adviseur ook ontwikkelaar van het softwarepakket Pointer. Best Value is een methode die zich richt op het realiseren van doelen. RCC past heel mooi in het verlengde hiervan en verbreedt de horizon voor echte duurzame oplossingen. Marcels kracht is het snel doorzien van problemen en het werken aan praktische en uitvoerbare oplossingen.

Marcel Onlanders

Marcel Niemeijer

Mede-eigenaar Onlanders

Erick is senior-adviseur bij KplusV en mede oprichter van Cirkelstad. Erick is gecertificeerd Associate Value Specialist en Spiral Dynamics-kundige. Erick is vooral gericht op het in de praktijk toepassen van methodieken die verleiden tot slim, circulair verantwoord gedrag, bij alle stakeholders, dus aan de maakindustrie en leveranciers én gebruikers zijde. Erick is een verbinder, die kansen ziet en in staat is die in de praktijk te brengen en te benutten, op een manier die win-win oplossingen biedt voor deelnemers, de samenleving én het milieu.

Erick KplusV

Erick Wuestman

Senior-adviseur KplusV

Mijn drive is verschil te maken. En dat doe je vooral door… dingen te doen. Ik geloof dat er altijd oplossingen zijn en dat je (organisatie)inertie kunt doorbreken door dingen eenvoudig te maken. Dat geldt ook voor de noodzakelijk transformatie naar een circulaire economie.

Jack de Kraay

Jack de Kraay

Adviseur KplusV

Een hoofd vol ideeën, een open blik, een kloppend hart voor het milieu en de voeten in de klei. Dat ben ik als adviseur. Mijn kracht komt het best tot zijn recht bij het vertalen van strategie naar operationele effectiviteit.

Karlijn Bakker

Karlijn Bakker

Teammanager en adviseur KplusV