OVER ONS

Kennisplatform

Onlanders slaat de handen ineen om gezamenlijk de RCC-aanbestedingsaanpak te ondersteunen en door te blijven ontwikkelen.

Door samen te werken met collega adviesbureaus die vanuit hun ervaring met betekenisvol en waarde gedreven aanbesteden een vergelijkbaar ideaal delen ontstaat er een hefboomeffect.

Rapid Impact Contracting

Rapid Circular Contracting

Deze website vormt het voorportaal van een platform rondom Rapid Circular Contracting (RCC) en Rapid Impact Contracting (RIC). Deze manieren van innovatie gericht op circulair verantwoord inkopen worden ondergebracht in dit verzelfstandigde platform, waarin de methodiek wordt geborgd en waar aangesloten adviseurs en inkopers van opdrachtgevers die ervaring hebben opgedaan met RCC/RIC samenkomen. Zo vormt zich een community waarin inzichten, kennis en ervaringen worden gedeeld en deelnemers elkaar tools beschikbaar stellen.

Voor wie is RCC?

  • Adviseurs
  • Ervaringsdeskundigen
  • Opdrachtgevers
  • Inkopers
  • Beleidsmakers

Wie zijn wij?

Onlanders

Onlanders is een adviesbureau en helpt traditionele patronen te doorbreken en op een slimmere manier samen te werken.

Marcel is mede-eigenaar van adviesbureau Onlanders en is naast zijn werk als Best Value adviseur ook ontwikkelaar van het softwarepakket Pointer. Best Value is een methode die zich richt op het realiseren van doelen. RCC past heel mooi in het verlengde hiervan en verbreedt de horizon voor echte duurzame oplossingen. Marcels kracht is het snel doorzien van problemen en het werken aan praktische en uitvoerbare oplossingen.

Marcel Onlanders

Marcel Niemeijer

Mede-eigenaar Onlanders

Marleen is mede-eigenaar van adviesbureau Onlanders en gespecialiseerd in de Best Value aanpak. Best Value richt zich op transparant organiseren en het gebruiken van metingen om relaties slimmer vorm te geven. Marleen coacht deze relaties tussen klanten en leveranciers. Marleen is overtuigd van de kracht van de economie om duurzame veranderingen op te pakken. Met haar 20 jaar ervaring als inkoopadviseur is ze bekend met een veelheid aan branches en projectbelangen.

Marleen Onlanders

Marleen van der Ziel

Mede-eigenaar Onlanders