WAAROM

Samen Nederland beter maken

Traditioneel aanbesteden voldoet niet meer

Inkoop werd jaren beschouwd als een ‘zero-sum game’: alles wat de opdrachtgever uitgaf (of niet uitgaf) kwam bij de opdrachtnemer terecht. De uitdagingen van onze tijd liggen echter in het borgen van maatschappelijke meerwaarde zoals de circulaire economie of klimaatadaptatie. Bovendien betreft dat dynamische thema’s, waar de snelheid van innovatie de in de aanbesteding gevraagde oplossingen vaak snel achterhaald maakt.

"Inkopen voor organisaties met 
circulaire
 ambitie"

Ruimte voor maatschappelijke meerwaarde

Daarom werd het tijd voor een aanbestedingssystematiek die ruimte biedt voor flexibele, superieure aanbiedingen waarin opdrachtgever en opdrachtnemer als partners optrekken om maximale meerwaarde te genereren vanuit hun eigen expertises en gedurende de gehele contractperiode.

Gedreven door de uitdagingen van de circulaire economie, waarin naast innovatie ook ketensamenwerking en systeemtransitie van belang is, is binnen de bestaande regelgeving voor aanbestedingen een nieuwe methodiek ontwikkeld en al vele malen in de praktijk succesvol toegepast. Deze methode bleek uitermate geschikt voor alle vormen van maatschappelijke meerwaarde die opdrachtgevers willen realiseren.

Zelf leren toepassen

Wat ons betreft de nieuwe norm voor aanbestedingen moeten worden. Daarom is dit platform opgericht, zodat elke aanbestedende dienst (inkopers, interne opdrachtgevers en contractmanagers) zich de methode eigen kan maken en zelf toe leert passen binnen haar eigen domein. Om vervolgens die ervaring weer onderling te delen.

Laten we samen Nederland steeds beter maken!